Gençlerin Hayallerini Geleceğin Girişimi Yapmak İster Misiniz?

None

Türkiye ile birlikte Dünya’da 123 ülkede -lise düzeyinde- uygulanan “Genç Başarı-GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı” (Junior Achievement – Company Program) gençlerimizi iş dünyası ile buluşturuyor, onları iş hayatına hazırlıyor. Peki, süreç nasıl işliyor, gençler iş dünyasına nasıl hazırlanıyor? Tüm bu soruların cevabını Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi’ye sizler için sorduk.

Modern hayatın getirdikleri ve teknolojinin hızla ilerlemesi, iş hayatında yaşanan değişimler ile birlikte günümüzde girişimcilik alternatif bir kariyer yolu olarak görülüyor. Girişimlerin, ülke ekonomilerine önemli katkılar sağladığını fark eden Genç Başarı Eğitim Vakfı (JA Turkey) ise bu ruhun henüz öğrenciyken gelişmesine yönelik deneyim programlarını; hem kamu hem de özel sektörün desteğiyle yaygınlaştırmak için sıkı çaba sarf ediyor.

Türkiye’deki faaliyetlerine 1999’da başlayan Genç Başarı Eğitim Vakfı (JA Turkey) ise geliştirdiği programlarla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri profesyonel yaşama hazırlamayı amaçlıyor. Vakıf, faaliyetlerini 123 ülkede her yıl 10 milyondan fazla öğrenciye ulaşan Junior Achievement organizasyonunun bir üyesi olarak yürütüyor. Her yaş grubuna özel olarak hazırlanan programlarda öğrencilerin girişimcilik, finansal okuryazarlık ve iş gücüne etkin katılım yetkinliklerini geliştirmeleri hedefleniyor. Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, programların öğretmenler ve iş dünyası gönüllüleri eşliğinde yürütüldüğünü söylüyor. Gönüllüler arasında özel şirketlerin orta düzey ve üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve yatırımcılar yer alıyor. Programların içeriği ve uygulama şekli yaş grubuna göre değişiklik gösteriyor. Ancak, bütün programlarda ortak  bir hedef var; o da öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri. Öğretmenler ve gönüllüler, öğrencileri karşılarına alıp saatlerce eğitim vermek yerine, yapılandırılmış programlarla çocukların ve gençlerin yetkinliklerini geliştiriyorlar. En önemli göstergelerden biri ise çocukların ve gençlerin hata yapmaktan korkmasının önüne geçilmesi ve hatalarından ders alarak karar alma ve uygulama motivasyonlarının gençlerde gelişim göstermesi.

Çocukluktan İtibaren Finansal Beceriler Geliştiriliyor

İlkokullarda uygulanan ‘Akıllı Para Programı’ öğrencilerin finansal becerilerini ve girişimcilik yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Tasarruf kültürünün benimsenmesini amaçlayan program ile çocuklar, bireysel bütçe yönetimini, birikim yapmayı, bilinçli tüketici olmayı ve bununla beraber bir takım üyesi olarak iş fikirlerini geliştirip şirket yönetimine dair kararlar almayı oyun oynayarak öğreniyorlar. Oynadıkları oyunda öğrencilere tercihler sunuluyor ve kararı kendileri veriyorlar. Programın ilk 3 haftası çocuklar bireysel finansal kararlarını alırken, takip eden 3 haftada ise kurdukları sanal girişimler için takım olarak karar vermeye başlıyorlar. Bir iş fikri geliştirip, şirket kuruyorlar ve karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretiyorlar. Ayrıca, programın her aşamasında girişimcilik, mentorluk, banka hesabı, mevduat, işletme, tüketici, reklam, iş etiği gibi terimlerin anlamını öğreniyorlar. Çelebi, ortaokullara yönelik olarak da sınıf bazlı uygulanmakta olan ‘Benim İşim’ programını yürüttüklerini belirtiyor. Bu programda ise öğrenciler hem ülkemizdeki hem de uluslararası alandaki başarılı girişimcileri, iş insanlarını ve onların kariyer yolculuklarını, girişimlerinin yarattığı değeri çeşitli oyunlarla öğreniyorlar. Öğrenciler sınıflarında ekip olarak bir değer önerisi olan iş fikirlerini geliştiriyor, müşteri ihtiyaçlarını analiz ediyor, kendi işletmelerini tasarlıyor pazarlama stratejileri geliştiriyorlar.

Çocuklar Hatalarından Ders Alıyor Ve Başarısızlıktan Korkmuyor

Liselerde uygulanan GençBizz Liselerarası Girişimcilik Programı kapsamında öğrenciler bir eğitim öğretim dönemi boyunca kendi şirketlerini kuruyor ve yönetiyorlar. Gençler okullarında ekiplerini oluşturuyor, görev dağılımlarını yapıyor ve bir iş fikri geliştirerek ürün ya da hizmetlerini hayata geçiriyorlar. Eğitim Öğretim Dönemi sonunda ise gençler okullarında kurdukları girişimleri tasfiye ediyorlar.  Bu program kapsamında gençlere girişimci düşünce yapısı öğretilmeye çalışılıyor. Gençlerin gelecekte sadece kendi işlerini kurmaları değil, çalıştıkları kurumlarda da değer yaratan, çözüm üreten, farklı bakış açılarına sahip bireyler olmaları hedefleniyor.  Gençler bu süreçte öğretmenlerinin rehberliğinde şirketlerini yönetirken, iş dünyası gönüllülerinden mentorluk alıyorlar. Mentorluk süreci gençlerin iş yaşamını yakından tanıması, uzmanlar tarafından iş hayatının ayrıntılarını öğrenmeleri ve profesyonel gelişimleri için kritik önem taşırken, mentorların da ‘Z Kuşağı’nı tanıması, anlaması, birlikte çalışmayı öğrenmesi için fırsat yaratmaktadır. Program süresince başarılı olmak kadar hata yapmak da kesinlikle serbest ve öğrenciler süreç içerisinde iflas da edebiliyorlar, kar elde edip Ar-Ge çalışmalarına da girişebiliyorlar. Gençlerin henüz 14–17 yaşlarında iken iş yaşamında karşılaşabilecekleri olumlu, olumsuz tüm durumlarla karşılaşması ve bunlar için çözüm üretebilecek yeterliliğe ulaşmaları hedefleniyor. Çelebi, bu programlar sayesinde pek çok parlak fikrin ortaya çıktığını belirtiyor. Örneğin, annesi Parkinson hastası olan bir kız öğrenci, annesinin evdeki öz bakım becerilerini iyileştirebilmek için bir tekerlekli sandalye tasarlamış ve patent başvurularını yapmış. Liselerde uygulanan GençBizz Programı gerçek hayata tamamen uyumlu bir şekilde ilerliyor. Böylece iş yapmanın kurallarını, etik değerlerini de öğrenmiş oluyorlar.

 

 

 

MarmaraLife Business Eki  

Genç Başarı Eğitim Vakfı MarmaraLife

İLGİLİ HABERLER

Mevcut öğe yok

Yorumlar

Yorum yapmak için giriş yapın
Giriş Üye Ol